Home

In English!

Monthly coffee grounds!

Make yourself free!

Education provides knowledge;

Knowledge provides possibilities;

Possibility provides creation;

Creation provides power;

Power provides durability.

 

Ellinor Isa De Ross Eklöf

All rights reserved

 

 

På svenska!

Månadens sump!

In English

The Circle of

Light and Love!

På svenska

Cirkeln av

Kärlekens Ljus!

Musik med mina barnbarn!

Music with my grandchildren!

 

Fantastic children!

Naturlig andlighet!

Låt dig inspireras och motiveras för ett växande inom dig själv. Genom att lyssna till vårt inre och se på det som finns utanför oss själva kan vi lära oss att se tecken och få information om hur vi kan förändra och se nya vägar på vår väg genom livet. Genom att dela med mig av egna erfarenheter, information jag fått och får direkt från kunskapens källa och med nydanande tankar ur gammal visdom kan jag ge dig inspiration, mod och tro på att vad som helst går och att vi kan förändra precis det vi vill. Jag delar med mig av det som är viktigt här och nu!

 

Hälsningar Ellinor Eklöf

Natural Spirit!

Let yourself be inspired and motivated for growing within yourself. By listening to our inner and looking at what's outside of us, we can learn to see signs and get information about how we can change and see new paths on our way through life. By sharing my own experiences, information received directly from the source of knowledge and with new innovative thoughts from old wisdom, I can give you inspiration, courage and faith that we can change whatever we want. I share what is important here and now!

 

Greetings Ellinor Eklöf

Mer information kommer snart om tid och plats för Cirkeln av Kärlekens Ljus!

Cirkeln av Kärlekens Ljus

vid den helande elden!

 

 

 

På svenska.

 

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

 

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

 

 

 

Soon there will be more information about when and where the Circle of Light and Love will be!

The Circle of Light and Love

beside the healing fire!

 

 

 

In English!

 

At the Oak Leaf Center you get an opportunity to a peace of mind and a moment's rest for body and soul.

 

The Oak Leaf Center offers, guidance, training, lectures, workshops, seminars, travel, etc. for life changin and for a sustainable drug-free society for future generations.

 

Today, it is scientifically proven that energy affects everything.

All rights reserved TheOakLeaf