Andlig vägledning  Rådgivning  spå dig i kaffesump spå dig a tarotkort Smärtlindring genom helande kraft  Råd om hur du kan hantera stress  Spirit Andlighet Föreläsningar  Meditativ avslappnande musik.
Etiska riktlinjer


Etiska riktlinjer på The Oak Leaf center:

The Oak Leaf center är en mötesplats för kreativitet och lärande där vi utgår från att alla har olika

kunskapsnivåer men samma värde och för alla oavsett om man är ledare, instruktör, vägledare, elev,

klient, volontär mm. så gäller samma etiska regler och policy som är gällande på området.


Alla som kommer till The Oak Leaf center kommer med ett personligt ansvar och med intentionen

att följa den policy och de etiska riktlinjer som är fastställda att gälla på The Oak Leaf center för att

bygga på den positiva och kärleksfulla andan som råder och ge varandra utrymme att växa.


The Oak Leaf center är en 100% drog- och alkoholfri miljö och om någon befinner sig på området

under influenser av droger eller alkohol, kommer den att uppmanas att lämna området med

omedelbar verkan.


The Oak Leaf har utvecklat en policy med intentionen att i en positiv anda bygga en

kärleksfull mötesplats, tänk på att:


• I positiv anda uppmanas alla på besök på The Oak Leaf center att läsa den policy som råder så att

alla utan undantag är medvetna, förstår och accepterar de gällande etiska regler och förordningar

som är gällande.


• I positiva anda har vi på The Oak Leaf center möjligheten att välja hur vi uttrycker oss själva, med

den möjligheten kommer respekt för andra människors möjlighet att göra detsamma och ett ansvar

att inte orimligt begränsa den möjligheten.


• I positiv anda visar vi ömsesidig respekt för varandras värderingar, olikheter, kön, ras, sexuella

likheter och olikheter.


• I positiva anda löser vi konflikter med en öppen kommunikation och i acceptans för varandra och

fungerar inte det begär vi hjälp av ledningen.


• I positiv anda uppmanas alla att inte använda droger på The Oak Leaf center, så att ingen befinner

sig under påverkan av alkohol eller andra droger om inte läkarens ordination.


• I positiv anda bör man avhålla sig från handgemäng, psykiska trakasserier eller att på något vis att

utnyttja någon annan på The Oak Leaf center.


• I positiv anda har alla rätten att själva välja om vi vill delta i sexuell intimitet och om så är fallet

utforskar vi våra sexuella energier privat.


• I positiva anda uppträder vi med respekt för de som arbetar på The Oak Leaf center.


• I positiv anda behandlas alla med integritet på The Oak Leaf center.


• I positiv anda yrkas att den som besöker eller uppehåller sig på The Oak Leaf center godtar att

följa den struktur, hålla den gängse ordning som gäller och vara disciplinerad nog att acceptera och

respektera de etiska riktlinjer och den gällande policyn för ett friktionsfritt flöde på The Oak Leaf

centers område om inte uppmanas man med omedelbar verkan att lämna området.

Etiska riktlinjer & policy på The Oak Leaf center